Download Catalogue
Crown up

PACKAGE TOURS

Crown down
MYR 5,688.00
(JAE) 6D4N TOKYO / CHIBA / YOKOHAMA / MT FUJI
MYR 5,388.00
(JCK) 6D4N HOKKAIDO @ GATEAUX KINGDOM SPA
MYR 4,388.00
(JQQ) 6D4N JAPAN HONSHU (OSAKA/KOBE/KYOTO/NARA)
MYR 5,588.00
(JDB-2) 7D4N OSAKA/KOBE/KYOTO/TOYOHASHI/YOKOHAMA/MT FUJI/TOKYO
MYR 6,388.00
(JPE-2) 7D5N JAPAN HOKKAIDO (NOBORIBETSU, LAKE TOYA, OTARU, SAPPORO)
MYR 5,588.00
(JPD-2) 6D4N JAPAN HOKKAIDO (NOBORIBETSU, LAKE TOYA, OTARU, SAPPORO)
MYR 5,688.00
(JDJ-2) 8D5N OSAKA, KOBE, KYOTO, MT FUJI, TOKYO
MYR 5,388.00
(JDI) 7D4N OSAKA, KOBE, KYOTO, MT FUJI, TOKYO
MYR 6,188.00
(JBA-2) 6D4N OSAKA, KYOTO, KANAZAWA, NAGOYA AND SHIRAKAWA - GO
MYR 4,988.00
(JQS) 6D4N TOKYO, MT. FUJI, LAKE KAWAGUCHI
MYR 4,988.00
(JQQ-2) 5D4N JAPAN HONSHU (OSAKA, KOBE, KYOTO, NARA)